جدول محاسبه وزن نبشیشرکت توسعه فولاد

نحوه محاسبه تقریبی وزن نبشی فولاد

فروشگاه توسعه فولاد زمین ایرانیان یک تامین کننده مطمئن برای انواع نبشی بال مساوی سبک در سایزهای مختلف می باشد. محصولات ما با حداقل تلرانس تولید می شوند و خواص مکانیکی انها بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مختلفی مانند استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۹۶۸ و استاندارد اروپایی ۱-۱۰۰۵۶ چاپ سال ۱۹۹۸ و استاندارد روسی ۸۵۱۰ چاپ سال ۱۹۸۶ مورد تایید میباشد.

نبشی به دو مشخصه نامگذاری می شوند :

۱- طول بال ها

۲-ضخامت بال ها 

به عنوان مثال نبشی ۴۰*۴۰*۴ نشان دهنده این است که طول بال های نبشی ۴۰ میلیمتر و ضخامت بال های آن ۴ میلیمتر می باشد .

  

شرکت توسعه فولاد