جدول محاسبه وزن میلگردشرکت توسعه فولاد

نحوه محاسبه وزن میلگرد:

با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

formul milgerd

وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.

 

  

شرکت توسعه فولاد